Deschide.md | BNM, evoluția ratei inflației în luna mai 2018

0
59

În luna mai 2018, rata anuală a inflației a constituit 2.8%, cu 0.9 puncte procentuale mai puțin față de luna precedentă și a ieșit, anticipat în conformitate cu prognozele publicate anterior, sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0%. Dinamica inflației în luna mai 2018 a fost determinată de cererea agregată modestă și de efectul unei perioade de bază înalte din anul 2017.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (1.7 puncte procentuale) au înregistrat prețurile la produsele alimentare. Inflația de bază și prețurile la combustibili au avut un impact de 1.1 și, respectiv, 0.5 puncte procentuale. Prețurile reglementate au generat o contribuție negativă de minus 0.5 puncte procentuale, cu 0.1 puncte procentuale inferioară lunii precedente.

Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 3.5%, fiind similară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a rămas practic la nivelul lunii precedente. Scăderea prețurilor la produsele alimentare cu 0.5% a fost compensată de  creșterea prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.2% și la servicii cu 0.5% condiționată de ponderi diferite în componența IPC.

Pentru perioada următoare, BNM anticipează o cerere agregată modestă, însă aproape de potențial, care va genera în continuare presiuni dezinflaționiste.

Totodată, începând cu a doua jumătate a trimestrului III, BNM menționează intensificarea riscurilor asociate perspectivei inflației. Acestea derivă din creșterea prețurilor internaționale la petrol și materii prime, incertitudinea cu privire la durata acestei creșteri (care împreuna cu alți factori ar putea determina deciziile aferente tarifelor la serviciile reglementate în 2019), disensiunile comerciale dintre principalii actori ai economiei mondiale, vulnerabilitatea prețurilor la produsele agricole autohtone față de condițiile meteorologice, și respectiv incertitudinile privind recolta din anul 2018.

Astfel, pornind de la balanța riscurilor există o probabilitate de inversare a tendințelor inflaționiste începând cu finele trimestrului III al anului curent.

BNM va monitoriza în continuare evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

/deschide.md/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here